Informace o zpracování osobních údajů

Broumovsko Ubytování - Radek Šuda, IČ 44711751

 

(v návaznosti na GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

 

V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

 1. jméno a příjmení

 2. adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí

 3. číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu

 4. telefonní číslo

 

1. - 3. údaj jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, konkrétně § 3, odst. 4)

 

"Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení,

 adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl."

 • tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele

 

4. údaj (telefonní číslo) je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním).

 • tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby

 

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky apod.

 

Zpracování osobních údajů

 

Uložení

 • údaje jméno a příjmení, adresa a telefon jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb

 • údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné podobě se zabezpečeným uložením

 

Doba archivace

 • údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky.

 

3.10.2019

Radek Šuda - Broumovsko Ubytování

 

 

GDPR

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube

Copyright © 2019 Radek Šuda

broumovskoubytovani.cz

GDPR